Norra keele klass

Norra keele klassis õpitakse norra keelt, räägitakse Norra maast, kultuurist, ajaloost ja kommetest ning keelekümblusõhtutel kohtutakse päris norralastega, et tunnis õpitu saaks reaalset kasutust. Norra keele klass on seega koht, kus ka kohalikud norralased saavad koos käia, rääkida norra keelt ja hoida norra meelt.

Norra keele klassis on ka väike raamatukogu, kust saab laenutada nii norrakeelseid raamatuid kui ka mõningaid Norra autorite eestikeelseid väljaandeid.