Norra keele klass

Norra keele klassis õpitakse norra keelt, räägitakse Norra maast, kultuurist, ajaloost ja kommetest ning keelekümblusõhtutel kohtutakse päris norralastega, et tunnis õpitu saaks reaalset kasutust.

Norra keele klassis on ka väike raamatukogu, kust saab laenutada nii norrakeelseid raamatuid kui ka Norra autorite eestikeelseid väljaandeid.